KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG THCS MỸ TIẾN SỐ 14/KHNH-TrHCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  Mỹ Tiến, ngày 18  tháng 9 năm 2019     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia